Logo

Các khám chữa khác

Các khám chữa khác


Bệnh nhân thân mến!

Cho đến ngày 14/11/2011, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn tại vị trí này đầy đủ các phương pháp điều trị của chúng tôi. Tiếc là do nhu cầu về các ca phẫu thuật chính của chúng tôi trong những năm vừa qua tăng nhanh nên chúng tôi không có thời gian và không thể tổ chức thực hiện các hình thức phẫu thuật khác taijt rụ sở ở Đức. Để có thể thay đổi ở bề ngoài một cách rõ ràng, chúng tôi đã đổi tên gọi trung tâm của chúng tôi. Chúng tôi rất mong các bạn hiểu cho chúng tôi!


Ban thư ký Darmstadt


Điện thoại
+49 6151 606 10 31

Từ thứ 2 đến thứ 6
9:30 - 12:30 giờ
13:30 - 17:00 giờ


Liên hệ
Gửi eMail

Thông tin tiếp theo