Phẫu thuật làm to dương vật

Thông tin cơ bản về công việc / kết quả của chúng tôi


  • Là một trung tâm phẫu thuật làm to dương vật có năng lực và uy tín. Cho đến nay đã thực hiện trên 7.000 ca phẫu thuật làm to và làm dài dương vật
  • Đi đầu trong công nghệ phẫu thuật
  • Kéo dài dương vật từ 3 – 6 cm
  • Làm to dương vật từ 2-3cm
  • Làm to gốc dương vật 30 – 50%
  • Phẫu thuật ngoại trú, ít rủi ro
  • Vết sẹo không nhìn thấy