Phẫu thuật làm to dương vật

Thông tin cơ bản về công việc / kết quả của chúng tôi


  • Là một trung tâm phẫu thuật làm to dương vật có năng lực và uy tín. Cho đến nay đã thực hiện trên 7.000 ca phẫu thuật làm to và làm dài dương vật
  • Đi đầu trong công nghệ phẫu thuật
  • Kéo dài dương vật từ 3 – 6 cm
  • Làm to dương vật từ 2-3cm
  • Làm to gốc dương vật 30 – 50%
  • Phẫu thuật ngoại trú, ít rủi ro
  • Vết sẹo không nhìn thấy

Ban thư ký Darmstadt


Axel Birnbacher

Axel Birnbacher
Thư ký phẫu thuật thẩm mỹ

Điện thoại
+49 6151 606 10 34

Từ thứ 2 đến thứ 6
9:30 - 12:30 giờ
13:30 - 17:00 giờ


Liên hệ
Gửi eMail

Thông tin tiếp theo